જાહેરમાં તિનપત્તીનો જુગાર રમતાં કુલ-૦૪ ઇસમોને રોકડ સાથે ઝડપી લેતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, ભાવનગર

ભાવનગર રેન્જ, ભાવનગરના પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી અશોકકુમાર યાદવ સાહેબ તથા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠૌડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી વી.વી.ઓડેદરા, પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા, એ.પી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતી જળવાય રહે તે માટે શહેર/ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પેટ્રોલીંગ કરી દારૂ/જુગારને લગતાં કેસો કરવા અને દારુ-જુગારની અસામાજીક પ્રવૃતિ નેસ્ત નાબુદ કરવા સખત સુચનાઓ આપેલ હતી.

આજરોજ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો તળાજા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં ઉપ રોકત સુચના અનુસંધાને પેટ્રોલીંગમાં

હતાં. તે દરમ્યાન ઠાડચ ગામે બગદાણા ચોકડી પાસે પહોચતા એ.એસ.આઇ પી.આર. સરવૈયા તથા પો.કોન્સ અરવિંદભાઇ બારૈયાને સંયુકતરાહે મળેલ બાતમી આધારે કુંઢડા તા-તળાજા ગામે આવેલ ગોયાગાળા તળાવના કાંઠે,ગોચરમાં આવેલ આંબાના ઝાડ નીચે ખુલ્લી જગ્યામાં રેઇડ કરતાં સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ નહી જાળવી ભેગા થઇ, હાલની કોવિડ-૧૯ વૈશ્વિક મહામારી અન્વયે જાહેરનામાનો ભંગ કરી, જાહેરમાં તિન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમતાં નીચે મુજબનાં માણસો ગંજીપતાનાં પાના તથા રોકડ રૂ.૧૬,૮૫૦/-નાં મુદ્દામાલ મળી આવેલ.

પ્રવિણભાઇ ઉર્ફે પરેશભાઇ બાબુભાઇ પરમાર ઉવ-૨૩ રહે.પ્લોટ વિસ્તાર,કુંઢડા ગામ, તા.તળાજા

જેન્તીભાઇ નાથાભાઇ પરમાર ઉ.વ.૨૪ રહે. પ્લોટ વિસ્તાર,કુંઢડા ગામ, તા.તળાજા

જીલુભાઇ ભાણભાઇ મોભ ઉ.વ.૫૦ રહે. પ્રાથમીક શાળાની પાછળ,કુંઢડા ગામ, તા.તળાજા

મગનભાઇ ચીથરભાઇ પરમાર ઉ.વ.૪૪ રહે. પ્લોટ વિસ્તાર,કુંઢડા ગામ, તા.તળાજા જી-ભાવનગરઆ       સમગ્ર કામગરીમાં લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી વી.વી. ઓડેદરા સાહેબ તથા એન.જી. જાડેજા, એ.પી.જાડેજા સાહેબની સુચના અને માર્ગદર્શન અનુસાર એ.એસ.આઇ પી.આર. સરવૈયા તથા પો.કોન્સ અરવિંદભાઇ બારૈયા વિગેરે સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતાં.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »