બોટાદ જિલ્લાના પત્રકાર એકતા સંગઠન દ્વારા પત્રકાર ગોરાહવા ઉમેશભાઈ ભરતભાઈ ની બોટાદ જિલ્લા સહમંત્રી તરીકે વરણી કરવામાં આવી

બોટાદ જિલ્લાના પત્રકાર એકતા સંગઠન દ્વારા પત્રકાર ગોરાહવા ઉમેશભાઈ ભરતભાઈ ની બોટાદ જિલ્લા સહમંત્રી તરીકે વરણી કરવામાં આવી

બોટાદ જિલ્લાના પત્રકાર એકતા સંગઠન ના ઝોનલ 10 ના પ્રભારી રાજેશભાઈ શાહ અને જિલ્લા પ્રમુખ ધર્મેન્દ્રભાઈ લાઠીગરા દ્વારા પત્રકાર ગોરાહવા ઉમેશભાઈ ની બોટાદ જિલ્લા સહમંત્રી તરીકે વરણી કરવામાં આવી છે

બોટાદ જિલ્લા ના હોનહાર પત્રકાર ઉમેશભાઈ ની સરાહનીય કામ ગીરીને ધ્યાને લઇ બોટાદ જિલ્લા ના પત્રકાર એકતા સંગઠન ની અંદર સહમંત્રી તરીકે વરણી કરવામાં આવી છે જિલ્લાના તમામ પત્રકારોએ આ નિયુક્તિ ને બિરદાવી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

બ્યુરો રિપોર્ટ. ઉમેશ ગોરાહવા. બોટાદ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »