ભાવનગરમાંથી ટેટ-૨ પ્રતિનિધિ હરદેવ વાળા પાસેથી જાણવા મળેલું છે ટૂંક સમયમાં ટેટ વિદ્યાસહાયકની જાહેરાત ન આવે તો ટેટ પાસ ઉમેદવારો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે

ભાવનગરમાંથી ટેટ-૨ પ્રતિનિધિ હરદેવ વાળા પાસેથી જાણવા મળેલું છે ટૂંક સમયમાં ટેટ વિદ્યાસહાયકની જાહેરાત ન આવે તો ટેટ પાસ ઉમેદવારો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે

ગુજરાતમાં ટેટ પાસ કરેલા ઉમેદવારો 3 વર્ષથી બેરોજગારીનો સામનો કરે છે.સરકાર દ્વારા 2 વખત વિદ્યાસહાયકની જાહેરાત છતાં ભરતી કરવામાં આવી નથી.આ ઉમેદવારો દ્વારા અનેક વખત શિક્ષણમંત્રી તેમજ શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓને રજુઆત કરી છે.

તેમ છતાં જાહેરાત આપવામાં નથી આવતી.વિભાગ દ્વારા સતત વાયદાઓ જ આપવામાં આવ્યા છે અને હવે ફરીવાર વેલીડિટીના નિવારણ આવે પછી ભરતી કરીશું એવું કહેવામાં આવ્યું છે પણ વેલીડિટીનો નિણર્ય કરવામાં આવતો નથી જેથી આ ટેટ પાસ બેરોજગારોમા ધીરજ ખૂટી ગઈ છે

ત્યારે આ ઉમેદવારો હવે નક્કી કર્યું કે આગામી સમયમાં ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં ન આવે તો ઉમેદવારોએ મેળવેલા શિક્ષણનો ઉપયોગ જાગૃતિ લાવવા માટે કરશે અને આ માટે આ ઉમેદવારો સ્વૈચ્છિક આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે.ટેટ-૨ પ્રતિનિધિ હરદેવ વાળા

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »