મહિલા સામખ્ય અમરેલી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ખાંભા તાલુકામાં ગામોમાં વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો.

આજ રોજ બોરાળા. ચક્રરાવા.ચક્રરાવા પરા. દલડી.સાળવા.અને હનુમાન પુર. તાલડા. કંટાળા. ધુધવાના. પચપચીયા
ગામમાં ડીપીસી ઈલાબેન ના માગૅદશૅન હેઠળ વૃક્ષારોપણ અને રસીકરણ વિશે માર્ગદર્શન પુરુ પાડવામાં આવ્યું જેમાં ગામડે ઘરે-ઘરે જય ગામડાની બહેનોને છાયા ના વૃક્ષો, ફળફળાદી છોડ, ફૂલોના છોડવા વગેરે વૃક્ષોનું મહત્વ સમજાવ્યું, વૃક્ષોની જાળવણી કઈ રીતે કરવી, વૃક્ષો છોડવાના ફાયદાઓ વિશે ની સમજ પૂરી પાડવામાં આવી આ ઉપરાંત કોરોના વેક્સિન લેવા માટે બહેનોને પ્રોત્સાહન કરવામાં આવી આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવા માટે ખાંભા તાલુકા ના સી. આ. પી. ગોસ્વામી મનિષા બેન ને દાફડા સોનલ બેનભારે જહેમત ઉઠાવવામાં આવી

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »