માં મોગલ ની માનતા રાખતાં ફસાયેલાં 1.15 કરોડ રૂપિયા મળ્યાં…. મહિલા ખુશી સાથે પહોંચી મોગલ ધામ, જ્યાં થયું આવું કે….

મોગલના પરચામાં અપરંપાર છે.મોગલ નામનો જ ઉલ્લેખ કરવાથી ભક્તોના તમામ દુ:ખ દૂર થાય છે.મા મોગલે આજ સુધી હજારો ભક્તોના દુઃખ દૂર કર્યા છે.મા ફક્ત તેમના ભક્તોને યાદ કરાવવા માંગે છે કે તેમણે તેમને મદદ કરી હતી.

મોગલ દયાળુ છે.મા મોગલ મા મોગલને યાદ કરે છે અને ભક્તો સુધી પહોંચે છે.મોગલે આજ સુધી લાખો લોકોની વેદના હળવી કરી છે.પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે એક મહિલા 51 હજાર રૂપિયા લઈને આવી.

મહિલા દ્વારા મણિધર બાપુને 51000 રૂપિયા અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા.મણિધર બાપુએ પછી તેણીને પૂછ્યું કે તેણી શું માને છે.મહિલાએ જવાબ આપ્યો કે મારા સવા લાખ રૂપિયા ફસાઈ ગયા છે.ઘણી વખત પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ મારા પૈસા પાછા આવતા ન હતા.

તો આખરે થાકીને મહિલાએ માં મોગલની માનતા રાખી કે હે માં મોગલ જો મારા રૂપિયા પાછા આવી જાય તો હું તારા મંદિરે આવીને તને ૫૧૦૦૦ રૂપિયા ભેટ સ્વરૂપે ચઢાવી જઈશ અને માનતા માન્યના થોડા જ સમયમાં મહિલાના ફસાયેલા ૬૦ લાખ રૂપિયા પાછા આવી જતા.

મહિલા રાજી થઇ ગઈ.મહિલાએ કયારેય સાપને પણ નહતું વિચાર્યું કે આ રૂપિયા પાછા આવશે.પણ માં મોગલની કૃપાથી ૬૦ લાખ રૂપિયા પાછા આવી ગયા.તો મણિધર બાપુએ કહ્યું કે આ કોઈ ચમત્કાર નથી.

આ માં મોગલ પર તારો જે વિશ્વાસ હતો તેના લીધે તારું આ કામ થયું છે.જો તું માં મોગલ પણ વિશ્વાસ રાખીશ તો તારા બધા જ કામો પુરા થઇ જશે અને આ રૂપિયા તારી દીકરીઓને આપી દેજે માં મોગલે તારી ૧૫૧ ઘણી માનતા સ્વીકારી.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »