આ મેળામાં બીજાની પત્નીને ચોરી જવાની છે પરંપરા, મહિલા ઇચ્છે તેટલા પુરુષો સાથે માણી શકે છે સેક્સ

પુરી દુનીયા માં અલગ અલગ રીત રસમો ઊજવવા માં આવે છે.પરંતુ નાઇજીરીયા,ચાડ અને કેમેરૂનમાં વસતા વોડાબે જનજાતિના લોકો તેમના વાર્ષિક ફળદ્રુપતા ઉત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.આ ઉત્સવમાં,જનજાતિના પુરુષો તૈયાર થઈને બજારમાં જાય છે અને મહિલાઓને તેમની સુંદરતા સાથે ઘરે લાવે છે.આ માટે પુરુષો ઘણા કલાકોનો મેકઅપ બનાવે છે.

સ્ત્રીઓમાં આ પુરુષોના દાંત અને આંખો સફેદ હોય છે.જુઓ કે આ તહેવાર કોરોનામાં કેવી રીતે ઉજવવામાં આવ્યો.વોડાબે એવા બંજારા છે જે નાઇજર,કેમરૂન,નાઇજીરીયા અને ચાડમાં રહે છે.વર્ષમાં એકવાર અહીં ગરેવાલ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે.

આ ઉત્સવમાં, પુરુષો મહિલાઓને સાથે લાવે છે. આ માટે પ્રતિસ્પર્ધા નિયમિતપણે યોજવામાં આવે છે.મહિલા ન્યાયાધીશોની સામે સ્પર્ધા છે.જેમાં સ્ત્રીઓ સફેદ દાંત અને આંખોવાળા પુરુષો લઈ જાય છે.

પુરુષોની પસંદગી કર્યા પછી, સ્ત્રીઓ નક્કી કરે છે કે તેઓએ ફક્ત એક રાત માટે તે પુરુષની સાથે રહેવું પડશે અથવા લગ્ન કરીને તેને પતિ બનાવવો પડશે.આ પુરુષો મહિલાઓને લલચાવવા માટે ઘણા કલાકોનો મેકઅપ કરે છે.આમાં,તેઓ શ્રેષ્ઠ કપડાં પહેરે છે અને તેમના ચહેરા પર કળા કરે છે.

આ જનજાતિના માણસો તેમના લુક વિશે ખૂબ જ સભાન હોય છે.બકરા ચરાવવા જતા પહેલા પણ તેઓ મેક-અપ કરે છે.અન્યની પત્નીઓ પણ આ ઉત્સવમાં ભાગ લે છે.જો તેણીને તહેવારમાં બીજા કોઈ પુરુષને ગમતું હોય,તો તે તેણીનું બને છે.અને તેના વૃદ્ધ પતિને છોડી દે છે.

ઉત્સવમાં બધા માણસો નૃત્ય કરે છે.તેઓ ત્યાં મહિલાઓને આકર્ષવા માટે વિવિધ રીત અપનાવે છે.ઘણા પુરુષો તેમના ચહેરાને વિવિધ રંગોથી રંગ કરે છે.મસ્કરા અને આઈલાઈનર પણ લગાવો.

આ માણસો માથાથી પગ સુધી શોભે છે.તેમના કપડા પણ પરંપરાગત છે.આ જનજાતિના માણસો હંમેશા તેમની સાથે એક નાનો અરીસો રાખે છે.જેમાં તેઓ ઘણીવાર પોતાનું વખાણ કરે છે.વિશ્વના અન્ય દેશોમાં,જ્યાં સ્ત્રીઓ ઉપર પુરુષોને લૂછવાનો ભાર છે.અહીં ઉધી ગંગા વહે છે.

આ જનજાતિમાં મહિલાઓને ખૂબ જ મજબૂત સ્થાન આપવામાં આવે છે.પુરુષો તેમની પરવાનગી વિના કોઈ કામ કરતા નથી.બાળકોને ઉછેરવાની જવાબદારી પણ પુરુષોની જ હોય છે.ઉપરાંત,પુરુષોનો મોટાભાગનો સમય માવજત કરવામાં ખર્ચવામાં આવે છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »