3 અને 4 ધોરણમાં ભણતા ભાઈ-બહેનને કર્યું અનોખું કામ, સ્કૂલ નો તમામ સ્ટાફ અને ગ્રામજનો પણ લાગ્યાં વિચારવા……

આ બાળકોએ આખું રામાયણ એવી રીતે કંઠસ્થ કરી લીધું છે કે તેઓ અટવાઈ પડ્યા વિના કપલ,શ્લોક,ચોપાઈઓનું પઠન કરી શકે છે.કોરોના

Read more
Translate »