વારંવાર થતી બદલી થી કંટાળી યુવકે માં મોગલ ની માનતા રાખી,જે પુરી કરવાં જયારે મોગલ ધામ ગયાં ત્યારે શું થયું જોવો….

માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે.માં મોગલને યાદ કરવા માત્રથી જ ભકતોના દુઃખ દૂર થઇ જાય છે.માં મોગલ તો આપનારા છે.માં મોગલ તો ભાવના ભૂખ્યા છે.આજ સુધી લાખો ભકતોના દુઃખ દૂર કર્યા છે માં મોગલે.માં મોગલના દરવાજે આવતા કોઈપણ પણ ભકત દુઃખી થઇને પાછા નથી જતા.

માં મોગલ એ અત્યાર સુધીના લોકો માટે સૌથી મોટી અને સૌથી નાની નોકરીઓ કરી છે.આ યુવક તેની 71,000 રૂપિયાની રોકડ લઈને કબરાઉ મણિધર ખાતે મોગલના પગથિયે ગયો હતો.

યુવકે કહ્યું કે બાપુને તલાટી મંત્રીપદ સોંપવામાં આવ્યું અને ચાલ તો દૂરની વાત છે.ત્યારબાદ તેને પરિવાર છોડીને દૂર જવાની ફરજ પડી હતી.મેં બધું જ અજમાવ્યું,પરંતુ કંઈપણ મને પરિવર્તન કરવામાં રોકી શક્યું નહીં.

તેથી મેં માં મોગલને પૂછ્યું કે માં મોગલને મારા ટ્રાન્સફરને રોકવા માટે બધું જ કરવું જોઈએ,નહીં તો અલગ જગ્યાએથી નોકરીની ઓફર કરવામાં આવશે.જો અમારો કરાર પૂરો થાય તો હું તમને 71,000 રૂપિયા ચૂકવીશ જ્યારે યુવકને માં મોગલ તરીકેનો હોદ્દો ઓફર કરવામાં આવ્યો હતો.ટ્રાન્સફર પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ હોવાને કારણે તેમની બદલી કરવામાં આવી હશે.

જે ચિંતા ફાટી નીકળી હતી તે ઝડપથી ઉકેલાઈ ગઈ.તેથી, યુવક તેની પત્ની અને પુત્રીને તેની સાથે લઈ ગયો અને તેનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટે તરત જ કબરાઉ ગયો. આખી વાત સાંભળીને મણિધર બાપુ રોમાંચિત થઈ ગયા.

તેણે કહ્યું કે જો મોગલ તમારાથી ખુશ છે,તો તેનું કારણ છે કે મુઘલ ઉદાર વ્યક્તિ છે અને જો તમે તમારા નિર્ણયથી સંતુષ્ટ છો,તો મુઘલ ખુશ છે.જો તમે પુત્ર કે પુત્રીને રોકડ ભેટ આપો તો મોગલ વધુ સંતુષ્ટ છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »