એક એવું મંદીર જ્યાં બોરને ઉછાળવા ની માનતા ચડાવવા થી બાળકને બોલવામાં પડતી તકલીફ થાય છે દૂર,લોકો દૂર દૂરથી આવે છે બોર ચડાવવા…

ગુજરાતમાં આવા ઘણા જાદુઈ મંદિરો છે જેમાં ત્યાં પૂજા કરનારા લોકોની મુશ્કેલીઓ અને મુશ્કેલીઓ શ્રદ્ધાથી દૂર થાય છે.અમે એક પ્રાચીન મંદિરની ચર્ચા કરીશું જેમાં તેમનું એક બાળક બોરની માન્યતાને કારણે બોલે છે અથવા બોલે છે.

સેવાતીર્થ સ્થાન તરીકે જાણીતા બનેલા સંતરામ મંદિરના મુખ્ય ગાદી નડિયાદ ખાતે પોષ સુદ પૂનમનું વિશેષ મહત્ત્વ રહેલું છે.આ દિવસે પ્રસાદીરૂપ બોરની બોલબાલા રહે છે.ભાવિક ભક્તો દ્વારા ગુજરાતના ઠેકઠેકાણેથી નડિયાદ સંતરામ મંદિર ખાતે આવી બોરની ઉછામણી કરે છે.પોતાનું બાળક બોલતું ન હોય અથવા તો તોતડું બોલતું હોય તો એ માટે અનેક શ્રદ્ધાળુઓ માનતા રાખે છે અને આ પૂનમે બોરની મંદિર પ્રાંગણમાં ઉછામણી કરે છે.

સંતાનની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય.આ મંદિરનું નામ નડિયાદ સંતરામ મંદિર રાખવામાં આવ્યું છે.સંતરામ મંદિરમાં પોષ સુદ પૂનમ એ મુખ્ય પ્રસંગ છે.આ દરમિયાન અહીં અનેક શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડે છે.

અહીં પોષી પૂનમનું ઘણું મહત્ત્વ રહેલું છે.જેનું પણ બાળક જન્મ પછી બોલતું ના હોય અથવા તો તોતડું બોલતું હોય તો તેનાં માતા-પિતા કે સ્વજન,સંતરામ જ્યોતની બાધા રાખે છે.મારું બાળક બોલતું થશે તો હું સંતરામ મહારાજના સમાધી સ્થાન એટલે કે સંતરામ મંદિરના પટાગણમાં સવા કિલોથી લઈ પોતાની શક્તિ અને શ્રદ્ધા પ્રમાણે (પોતાના બાળકના વજન જેટલા) બોર ઉછાળીશ અને ભક્તો ઉછાળેલા બોરને પ્રસાદ તરીકે સ્વીકારે છે.

મંદીર ખાતે ભક્તો ભેગા થાય છે અને વિવિધ મંતવ્યો રાખે છે. સૌથી વધુ લોકપ્રિય બોરાની માનતા છે,જે દંપતીનું બાળક જે બોલી શકતા નથી અથવા તેનો અવાજ નથી.બોરના માનતામાં ભરોસો રાખતા યુગલો.

જયારે પોષ સુદ પૂનમ આવે ત્યારે આ મંદિરમાં આવીને બોરની ઉછામણી કરતા હોય છે.બોરની ઉછામણી કરીને પોતાની માનતા પુરી કરતા હોય છે અને લોકો આ બોરની પ્રસાદી પોતાના ઘરે લઈને જાય છે.જેને ખાવાથી ભગવાનના આશીર્વાદ મળે છે અને બાળકોનું સ્વાસ્થ પણ સારું રહે છે.

માટે આ દિવસે બોરની પ્રસાદી લેવા માટે હજારોનો સંખ્યામાં ભકતો હાજર રહે છે.જે બાળક બોલતું ના હોય અથવા તોતડું બોલતું હોય,તેવા બાળકો માનતા માનવાથી તેમની તકલીફ દૂર થૈ જાય છે અને ના બોલતા બાળકો બોલતા થઇ જાય છે.તોતડું બોલતા બાળકો પણ સીધું બોલતા થઇ જાય છે.આ મંદિરનો આવો ચમત્કાર અત્યાર સુધી હજારો લોકો સાથે થયો છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »