1100 ડૉલર ની માનતા પૂરી કરવા પતિ અને પત્ની અમેરિકાથી કબરાઉ મોગલ ધામ આવ્યાં,જ્યાં મણીધર બાપુ આ લોકો ની સાથે કર્યું આવું…

માં મોગલ દયાળુ છે અને મેન મોગલના કાગળો અપરંપરાગત છે.તેથી જ વિદેશોમાં મન મોગલના ભક્તો જોવા મળે છે.તે લોકોના હૃદયમાંથી દર્દ દૂર કરે છે.

તેમણે 60 વર્ષ પછી લોકોને બાળકો આપ્યા છે.મોગલ વિના કોણ કરી શકે? મોગલ દયાળુ છે.અમેરિકાથી એક કપલ પોતાની માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યું હતું.તે 1100 ડોલર હતા,તે માને છે.

જે રૂપિયામાં લગભગ ૯૨ હજાર રૂપિયા થયા,દંપતીએ જણાવ્યું કે તેમની એક વસ્તુ હતું જે ઘણા સમયથી વેચાતી નહતી.તેના માટે તેમને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ આખરે તે ના વેંચતા તે ખુબજ દુઃખી રહેવા લાગ્યા હતા.

તો તેમેં આખરે માં મોગલની માનતા માની કે જો જો તેમની આ વસ્તુ વેચાઈ ગઈ તો તે કબરાઉ આવીને તેમના ચરણોમાં ૧૧૦૦ ડોલર ચઢાવી જાશે,તો તેમની માનતા માન્યા ના થોડા જ સમયમાં તેમની જે માનતા હતી તે પુરી થઇ ગઈ અને તેમને માં મોગલનો સાક્ષાત પરચો થયો.આખો પરિવાર ખુબજ ખુશ થઇ ગયો હતો.

તો દંપતી પોતાની માનતા પુરી કરવા માટે કબરાઉ આવી પહોંચ્યો અને તેમને મણિધર બાપુના ચરણોમાં માં મોગલના ૧૧૦૦ ડોલર ચઢવય તો બાપુએ કહ્યું તમારું કામ પૂરું થઇ ગયું એ મોટી વાત છે આ રૂપિયા તમે તમારી બેન અને દીકરીને આપી દેજો.માં મોગલ ખુશ થશે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »