કિસાનો દ્વારા આપવામાં આવેલી ભારત બંધના એલાનને સમર્થન આપતાં ચિત્રા મારકેટ યાડ ખાતે કિસાન વિરોધી કૃષિ બીલ પાછુ ખેચો ના નારા લાગતા તમામ આગેવાનો અને કાર્યકરતાઓ ની ધડપકડ કરવામાં આવી છે અને તમામને વડલા પોલીસ મથકે લઇ જવામાં આવ્યા હતા

 

જય જવાન જય કિસાન

જગતનો તાત એવા ખેડુતો જ્યારે પોતાના અધિકારો માટે ન્યાયીક લડત લડતા હોય ત્યારે તારીખ 8 ડિસેમ્બરના રોજ ખેડૂતો દ્વારા સમગ્ર ભારત બંધના એલાનને દરેક જગ્યાએ વિશાળ સમર્થન મળી રહ્યું છે.

 

સમગ્ર વિશ્વને અન્ન પૂરૂ પાડનાર જગતનો તાત જ્યારે આંદોલન કરતો હોય ત્યારે દરેક ખેડુતપુત્રો, અને દેશના નાગરિકોએ સહયોગ કરવો તે આપણી ફરજ છે.

વિશ્વના અન્ય દેશોમાં રહેલા ભારતીયો દેશમાં થઇ રહેલાં ખેડૂત આંદોલન સમર્થન આપી તેની શક્તિમાં વધારો કરી રહ્યાં છે. ત્યારે સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના બાપા સીતારામ ચોકની આમ જનતાએ સ્વેછાએ બંધ પાળી સહયોગ આપ્યો હતો.

કિસાન વિરોધી કૃષિ બીલ પાછુ ખેચવા દેશભરમાં ચાલી રહેલા આંદોલન ને સમર્થન કરતા અને કિસાનો દ્વારા આપવામાં આવેલા ભારતબંધ ના સમર્થનમાં વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ધરમશી ભાઈ ધાપા, ક્રાંતિ સેના પ્રમુખ તેમજ દલીત અધિકાર સંગઠન ના જીલ્લા પ્રમુખ અને કાર્યકરતાઓ ની ધડપક કરતી ભાવનગર પોલીસ

કિસાનો દ્વારા આપવામાં આવેલી ભારત બંધના એલાનને સમર્થન આપતાં ચિત્રા મારકેટ યાડ ખાતે કિસાન વિરોધી કૃષિ બીલ પાછુ ખેચો ના નારા લાગતા તમામ આગેવાનો અને કાર્યકરતાઓ ની ધડપકડ કરવામાં આવી છે અને તમામને વડલા પોલીસ મથકે લઇ જવામાં આવ્યા હતા

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »