ખોડલ માઁ ની કૃપા થી જોવો આજ નુ રાશી ફળ

મેષ મનની મુરાદ મનમાં રહેતી લાગે, ધાર્યા કામમાં વિલંબ જણાય, ગૃહજીવનના પ્રશ્ન હલ થાય. વૃષભ સામાજિક સંબંધો ઉપયોગી બને. વિદનને

Read more
Translate »