વિશ્વ વિકલાંગ દિવસ નિમિતે…પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દિવ્યાંગોને સાધન સહાય વિતરણ કરાયું

વિશ્વ વિકલાંગ દિવસ નિમિતે…પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દિવ્યાંગોને સાધન સહાય વિતરણ કરાયું

તારીખ ૩/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ વિશ્વ વિકલાંગ દિવસ નિમિતે પાલનપુરમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે DDRC પ્રોગ્રામ અંતર્ગત દીવ્યાંગો ને સાધન સહાય વિતરણ કરાયું હતું આ સાથે સિવિલ સર્જન શ્રી ભરતભાઈ પી.મિસ્ત્રી ના હસ્તે શરૂઆત કરવામાં આવી હતી તથા હોસ્પિટલ સ્ટાફ માંથી પ્રવીણભાઈ ગૌસ્વામી ,વિનોદ ચૌહાણ,મુકેશ ચૌહાણ, ધવલ મહેતા , વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

રિપોર્ટર ઇમરાનખાન મોગલ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »