રાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના P.S.I .એન.સી.સગર દ્વારા બિરદાવા લાયક કામગીરી કરતા ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું

કોરોના મહામારી દરમ્યાન લોકડાઉનમાં

 

રાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના P.S.I .એન.સી.સગર દ્વારા બિરદાવા લાયક કામગીરી કરતા ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું

 

 

કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન દરમ્યાન બોટાદ જીલ્લાના રાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.આઈ.એન.સી.સગર દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય કાર્ય ને ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યુ છે.લોકડાઉન દરમ્યાન રાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.આઈ.એન.સી.સગર ની કામગીરીને બિરદાવી સર્ટીફીકેટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.કોરોના કાળમાં લોકોને પડી રહેલ હાલાકી માં માનવતા દાખવી સેવાકીય કાર્ય ને ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ માં સ્થાન મળતાં રાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના પી એસ.આઈ.એન.સી.સગર નું ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સર્ટીફિકેટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા..

 

તસવીરઃવિપુલ લુહાર,રાણપુર

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »